Skip to content

Komunikat
ONCOweek 2019

Szanowni Państwo,

Choroby nowotworowe dotykają coraz większą część populacji. Według danych WHO w 2018 roku rozpoznano ponad 18 milionów nowych przypadków zachorowań na nowotwory na całym świecie. Rosnąca liczba zachorowań na nowotwory oraz chęć promowania profilaktyki przeciwnowotworowej skłoniły Nas do organizacji Konferencji ONCOweek – tygodniowego wydarzenia edukacyjnego, poświęconego tematowi raka płuc, raka piersi oraz nowotworom wieku dziecięcego. Wydarzenie w sposób celowany kierowane jest w szczególności do lekarzy rodzinnych, pediatrów, internistów, studentów kierunków medycznych i specjalistów zajmujących się na co dzień tematyką onkologii, a także pacjentów, ich rodzin i mieszkańców naszego regionu. 

Koncepcja Konferencji powstała z inicjatywy Fundacji THORAX oraz studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Fundacja THORAX zajmuje się promocją zdrowia, działalnością edukacyjną skierowaną do społeczeństwa oraz przedstawicieli zawodów medycznych, współtworzeniem i wspieraniem profilaktyki chorób klatki piersiowej, w tym chorób nowotworowych. 

Wydarzenie ONCOweek zostało objęte Honorowym Patronatem: Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku J.M. prof. dr hab. Adama Krętowskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego.

Celem organizatorów Konferencji ONCOweek jest zwrócenie uwagi uczestników na istotność profilaktyki chorób nowotworowych, promocję zdrowego stylu życia, nowoczesne standardy diagnostyki i terapii chorób onkologicznych oraz na wagę wsparcia pacjentów i ich rodzin w trakcie oraz po zakończeniu leczenia.  

ONCOweek będzie siedmiodniowym wydarzeniem edukacyjnym, podczas którego w różnych, dostosowanych do danej grupy odbiorców, formach, komunikatach będziemy informować, angażować uczestników do zwrócenia uwagi na możliwości zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwory i umiejętność rozpoznawania wczesnych sygnałów tych chorób.

ONCOweek rozpocznie się dnia 2 grudnia 2019 roku od promowania wolnego od tytoniu zdrowego stylu życia wśród młodzieży, uczniów klas 6, 7 i 8 białostockich szkół podstawowych.

Codziennie będą nam towarzyszyć komunikaty i wydarzenia medialne organizowane we współpracy z patronami medialnymi Konferencji ONCOweek.

Dnia 7 grudnia 2019 roku podczas ONCOweek zapraszamy lekarzy, pielęgniarki i farmaceutów do udziału w całodniowej konferencji naukowej pt.: „Współpraca zespołowa w leczeniu onkologicznym”. Natomiast studentów kierunków medycznych i innych pracowników zawodów medycznych zapraszamy do udziału w równoległej konferencji naukowej pt.: „Nowotwór pod czujnym okiem dziś i jutro”, która odbędzie się również dnia 7 grudnia 2019 roku. Podczas obu konferencji wybitni specjaliści, zaproszeni goście zaprezentują standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w omawianych nowotworach. Natomiast regionalne zespoły lekarzy różnych specjalności przybliżą istotę wielodyscyplinarnych konsyliów diagnostyczno-terapeutycznych w praktyce.

Dzień 8 grudnia 2019 roku jest dedykowany pacjentom, ich rodzinom i wszystkim mieszkańcom naszego regionu zainteresowanych tematyką ochrony własnego zdrowia i poprawy jakości życia. Przypomnimy o dostępnych w regionie programach profilaktycznych, porozmawiamy na temat pierwszych symptomów choroby. Nasi zaproszeni goście opowiedzą, jak poradzili sobie z chorobą. Zgromadzone fundacje i stowarzyszenia działające w naszym regionie posłużą informacją, jak odnaleźć wsparcie zarówno w czasie leczenia, jak i po jego zakończeniu. 

Zachęcamy do współpracy i liczymy na Państwa obecność na Konferencji ONCOweek

Serdecznie zapraszamy!

Przewodniczaca Komitetu Naukowego
dr. hab. n. med. Ewa Sierko