Skip to contentWspółpraca lekarzy specjalistów
i POZ w leczeniu pacjentów
onkologicznych w warunkach pandemii

Oglądaj, od 4 grudnia 2021

Uczestnicy otrzymają dostęp do pobrania książki

Książka autorstwa lekarzy i pracowników 

Szpitala Zakaźnego w Warszawie,

to jedyna taka pozycja w Polsce, zawiera:

  • standardy i wytyczne;
  • szczegółowe zasady zapobiegania i kontroli zakażeń SARS-CoV-2 w podmiotach leczniczych;
  • kontrolę realizacji procedur bezpieczeństwa epidemicznego;
  • najczęstsze błędy w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.

Program Konferencji Lekarskiej on-line

Oglądaj od 4 grudnia 2021

Wszyscy zainteresowani udziałem w Konferencji proszeni są rejestrację poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Link do materiału jest aktywny i został udostępniony osobom zarejestrowanym do dnia 31.12.2021

I. „DOBRE PRAKTYKI, SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W PRAKTYCE LEKARZA MEDYCYNY RODZINNE W WARUNKACH PANDEMII”
dr Joanna Zabielska Cieciuch – lekarz specjalista medycyny rodzinnej, Wiceprezes Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie;
– organizacja pracy w POZ – zalecenia, wymagania;
– programy profilaktyki onkologicznej i wczesnego wykrywania raka piersi i płuca – rola lekarza POZ

II. „STRES – POWSZECHNE ZJAWISKO WŚRÓD PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA”
dr hab. n. med. Anna Mosiołek – Klinika Psychiatrii WUM
– rozpoznanie czynników stresogennych
– konsekwencje przedłużającego się stresu, lęku
– rozpoznawanie, przeciwdziałanie i leczenie skutków stresu przewlekłego

III. „BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE LEKARZA”
dr n. praw. Janusz Jaroszyński – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Prawa Katedra Postępowania Administracyjnego UMCS w Lublinie

IV. „PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PŁUC”
Prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko Białostockie Centrum Onkologii
dr n. med. Agnieszka Wojskowicz Białostockie Centrum Onkologii

V. „PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO”
dr. n. med. Tomasz Filipowski Białostockie Centrum Onkologii

VI. „NADZÓR NAD POLIFARMAKOTERAPIĄ W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI LECZENIA”
Dr n.med. Anna Michalska-Falkowska Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

VII. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADANIA „PRACOWNIK MEDYCZNY W WARUNKACH KRYZYSU EPIDEMICZNEGO – OCENA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO, ZAWODOWEGO, EKONOMICZNEGO I PRAWNEGO”
Ewelina Naumnik Instytut Fundacji Thorax