Skip to content

Młodzieżowy Konkurs Filmowy
Jestem sobą - nie palę

Białystok, 30 marca 2020 (poniedziałek)

Chcesz dołączyć do naszego wydarzenia?

Zapraszamy do rejestracji!

Młodzieżowy Konkurs Filmowy

Konkurs dedykowany jest uczniom klas 6, 7 i 8 białostockich szkół podstawowych.

30 marca 2020


Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
sala Transferownia

Zapraszamy do udziału!

Tegoroczna Konkurs ma na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez wzmacnianie świadomości zagrożeń wynikających z palenia nikotyny, w tym e-papierosów, rozpoznawania zagrożeń środowiskowych i społecznych dla zdrowia młodego człowieka oraz szerzenie wiedzy na temat konsekwencji złych nawyków w codziennym życiu.

Program
konkursu
30 marca 2020
(poniedziałek)

Doceniamy zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie i udział młodych ludzi w naszym wydarzeniu. W związku z tym wszyscy zgłoszeni uczestnicy czynni otrzymają certyfikat potwierdzający udział w Konferencji i jako Wolontariusze Fundacji THORAX za zaangażowanie i wkład w promocję zdrowego stylu życia.

Wszystkie szkoły zainteresowane uczestnictwem w Konkursie proszone są rejestrację poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

08:00 – 12:00

Szczegółowy plan już wkrótce.

Wykłady i debata

Konkurs

Rejestracja jest obowiązkowa,
liczba miejsc jest limitowana.
Termin zgłaszania zespołów upływa
23 marca 2020 roku.

Uczestnicy

Opiekun/nauczyciel zgłasza zespół (maks. 5 osób).

Zespół

Szkoła/opiekun może zgłosić kilka zespołów.

Formularze zgód dla wszystkich uczestników pozostają w posiadaniu opiekuna/nauczyciela zgłaszającego zespół. Prosimy przesłać skan podpisanego Załacznika nr 3 na adres email: biuro@fundacjathorax.pl z dopiskiem “ZGODY – SP nr X, imię i nazwisko Opiekuna”,  do dnia 23.03.2020 r.

Link z dostępem do filmu należy wkleić do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Zespołu, dostępnego pod linkiem (kliknij tutaj).

Poradnik publikacji filmiku, znajduje się pod tym linkiem (kliknij tutaj).

Uwaga! Wymagany komplet zgód rodzica/opiekuna prawnego.

Podczas Konferencji rozpoczynającej Wydarzenie ONCOweek, dnia 2 grudnia, z uwagi na wiele zapytań natury logistycznej i technicznej odbędzie się omówienie zasad Młodzieżowego Konkursu Filmowego Jestem sobą – nie palę.

Termin zgłaszania filmów decyzją organizatora został wydłużony do dnia 23 marca 2020 r.

Zespoły, które już zgłosiły swoje filmy mogą zgłosić nowe lub pozostać przy już zgłoszonych. W tym wypadku nie ma potrzeby ponownej rejestracji Zespołu.
Rozstrzygniecie Konkursu filmowego odbędzie się 30 marca 2020 roku. Profesjonalne Jury wyłoni najlepsze filmy.

Zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach w postaci bonów podarunkowych:

I KATEGORIA – ZA REALIZACJĘ
     1 miejsce
     2 miejsce
     3 miejsce
II KATEGORIA – ZA SCENARIUSZ
     1 miejsce
     2 miejsce
     3 miejsce

Zostanie przyznana Nagroda Publiczności – zwycięski film zostanie wybrany podczas głosowania na stronie w serwisie Facebook @ONCOweek_Białystok.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy z potwierdzeniem wypracowania 8 godzin wolontariatu na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia we współpracy z Fundacją THORAX. Filmy laureatów i wyróżnionych zespołów będą prezentowane w mediach społecznościowych oraz na stronach Organizatora.

Organizatorzy oczekują na spoty filmowe, które w ciekawy sposób przedstawią temat szkodliwości papierosów i e-papierosów z perspektywy uczniów szkół podstawowych oraz problem rozpoczynania palenia w młodym wieku, co wpływa negatywnie na zdrowie i zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym chorób nowotworowych.

  1. czas trwania spotu filmowego nie może przekraczać 3 minut;
  2. twórcy spotu filmowego mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki i style filmowe (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż , teledysk);
  3. muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w spocie filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich;
  4. dozwolona jest dowolna technika wykonania spotu filmowego przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, tablet;
  5. twórcy spotu filmowego mogą wykorzystać różnego rodzaju techniki grafiki komputerowej (np. animacje);
  6. spot filmowy powinien zostać zrealizowany w rozdzielczości 720p lub 1080p.

Młodzieżowy Konkurs Filmowy

Jestem sobą
nie palę

UWAGA! ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU z dnia 29.11.2019 r. Więcej informacji w regulaminie.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu związanego z tytułem konkursu w dowolnej technice. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Zostaną wyłonieni i nagrodzeni laureaci za zdobycie 1,2,3 miejsca. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.