Skip to content

ONCOweek 2019
Program ramowy

Białystok, 2-8 grudnia 2019

2 GRUDNIA 
Konferencja uczniowska Wybieram Zdrowie – spotkanie edukacyjne z udziałem uczniów klas 6, 7, 8 szkół podstawowych.

2 – 6 GRUDNIA 
Programy edukacyjne w podlaskich mediach.

7 GRUDNIA 
Dwie, równoległe, całodniowe konferencje naukowe –
spotkania zamknięte.

Współpraca zespołowa w leczeniu onkologicznym
lekarze, pielęgniarki, farmaceuci

Nowotwór pod czujnym okiem dziś i jutro
studenci, pracownicy medyczni

UWAGA! WYMAGANA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

8 GRUDNIA 

Panel Vesaliusza – debata studentów oraz wybitnych lekarzy, mentorów na temat miejsca medycyny w ich życiu.

8 GRUDNIA
Moje zdrowie w moich rękach –  spotkanie otwarte dedykowane pacjentom, ich rodzinom i wszystkim mieszkańcom naszego regionu zainteresowanych tematyką ochrony własnego zdrowia i poprawy jakości życia.

Program ramowy

Współpraca zespołowa w leczeniu onkologicznym

Konferencja naukowo - szkoleniowa dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów

7 grudnia 2019
Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2D

Nowotwór pod czujnym okiem dziś i jutro

Konferencja naukowo - szkoleniowa dla studentów

7 grudnia 2019
Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37

Nasze konferencje

Dwie, równoległe, całodniowe konferencje naukowe

UWAGA!

Bezpłatny udział w konferencji specjalistycznej przy rejestracji
internetowej na stronie Organizatora.