Skip to content

Regulamin Konferencji Studenckiej

REGULAMIN KONFERENCJI STUDENCKIEJ

 

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Podlaskim Tygodniu Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek, który odbędzie się w dn. 29 listopada -5 grudnia 2021r. w Białymstoku.
 2. Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek, który odbędzie się w dn. 29 listopada -5 grudnia 2021 r. w Białymstoku jest inicjatywą Fundacji THORAX oraz studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwanych dalej “Organizatorem”.
 3. W ramach Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek 29 listopada 2021 r. zostaną udostępnione materiały edukacyjne pt. Bezpieczeństwo i dobrostan psychiczny w pracy zawodowej pracownika ochrony zdrowia, dalej określana “Konferencją”, oraz warsztaty organizowane w dniu 4 grudnia 2021 r.
 4. Adresatami wydarzenia są studenci uczelni medycznych.
 5. Konferencja odbędzie się on-line
 6. Czas trwania Konferencji są określone w Programie Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek opublikowanego na stronie internetowej Konferencji oncoweek.pl.
 7. Oficjalny serwis internetowy Konferencji i Konkursu Prac Studenckich znajduje się pod adresem oncoweek.pl.
 8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji  obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa w konferencji

Rejestracja przez formularz rejestracyjny Konferencji  udostępniony na stronie internetowej www.oncoweek.pl

  1. Termin rejestracji uczestnictwa w Konferencji upływa 4grudnia 2019 r. lub w przypadku wcześniejszego wyczerpania liczby miejsc, o czym Organizator poinformuje poprzez stronę internetową oncoweek.pl oraz w mediach społecznościowych na oficjalnej stronie wydarzenia na Facebooku facebook.com/oncoweek.
  2. Udział  w Konferencji jest bezpłatny.
  3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału.