Skip to content

Regulamin Konferencji Uczniowskiej pt.: „Wybieram zdrowie”

REGULAMIN KONFERENCJI UCZNIOWSKIEJ Wybieram ZDROWIE
oraz MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Podlaskim Tygodniu Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek.
 2. Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek, który odbędzie się w dn. 30.11 – 6.12. 2020 r. w Białymstoku, jest inicjatywą Fundacji THORAX oraz studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwanych dalej “Organizatorem”.
 3. W ramach Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek  30.11.2020r. odbędzie się Konferencja Uczniowska, zwana dalej “Konferencją”,  Konkursu wiedzy, zwany dalej “Konkursem”.
 4. Adresatami wydarzenia są uczniowie klas VI,VII,VIII białostockich szkół podstawowych, zainteresowani tematyką zdrowego stylu życia.
 5. Miejsce konferencji: dostęp on-line na podstawie otrzymanego linku.
 6. Czas trwania jest określony w Programie Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek, w zakładce Konferencja Uczniowska, opublikowanym na stronie internetowej Wydarzenia ONCOweek pod adresem: oncoweek.pl.
 7. Oficjalny serwis internetowy wydarzenia ONCOweek, znajduje się pod adresem oncoweek.pl.
 8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oraz Młodzieżowym Konkursie Wiedzy Specjalistycznej i obowiązują wszystkich Uczestników.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Do uczestnictwa w Konferencji uprawnieni są uczniowie klas VI, VII, VIII szkół podstawowych w Białymstoku.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest: wypełnienie przez opiekuna zespołu / nauczyciela formularza rejestracyjnego online, Konferencji do 30.11. 2020 r., do godziny 12:00 dostępnego na stronie oncoweek.pl
 3. Formularz rejestracyjny Konferencji  jest udostępniony na stronie internetowej oncoweek.pl.
 4. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Maksymalna liczba uczestników to 200 osób, pozostałe osoby będą przekierowane do konta Fundacji Thorax na kanale YouTube.

ZASADY UCZESTNICTWA KONKURSIE WIEDZY

 1. Konkurs wiedzy będzie omówiony on-line podczas spotkania 30.11.2020 o godzinie 13:00.  Odpowiedzi uczestnicy mogą przesyłać do 2.12.2020 do godziny 23:59.  Wyniki z rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane na stronie internetowej https://bit.ly/2IQlGzj. do dnia 4.12.2020.
 2. Tematyka konkursu wiedzy obejmuje treść wykładu przesłanego przez organizatora najpóźniej 30.11.2020 o godzinie 8:00.
 3. Nauczyciel, opiekun zapewni możliwość zapoznania się uczniów z materiałem edukacyjnym, który trwa ok 60 minut i przekaże uczniom udział w spotkaniu on-line o godzinie 13:00.  Udział ucznia w spotkaniu 30.11.2020 nie jest obowiązkowy, każdy uczeń zgłoszonej wiedzy, za zgodą opiekuna i nauczyciela może zmierzyć się z testem wiedzy. 
 4. Do uczestnictwa w konkursie uczniowie potrzebują dostępu do poczty email i internetu w komputarze, tablecie lub telefonie.
 5. Test wiedzy jest dostępny od 30.11.2020 na stronie konferencji. Jest to formularz, który prześle odpowiedź bezpośrednio do organizatora. Formularz nie generuje adresu email dziecka. Uczeń wskazuje dane kontaktowe szkoły, numer klasy, numer w dzienniku oraz dane nauczyciela, który zgłosił szkołę.
 6. W przypadku laureatów nastąpi kontakt organizatora ze szkołą w celu poinformowania o wyniku.
 7. Uczniowie odpowiedzą na 10 pytań z wiedzy specjalistycznej w oparciu o materiał edukacyjny oraz 1 zadanie otwarte o treści „Napisz swoje własne hasło zachęcające do prowadzenia zdrowego trybu życia” Odpowiedzi w zakresie 10 pytań specjalistycznych oceni system punktowy, natomiast zadanie otwarte zostanie poddane anonimowemu głosowaniu przez wolontariuszy Fundacji Thorax- studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zostanie wybranych 5 laureatów, wyniki zostaną ogłoszone na stronie konferencji https://bit.ly/2IQlGzj w dniu 4.12.2020.
 8. Nagrody i certyfikaty uczestnictwa zawierające 4 punkty edukacyjne zostaną przekazane do placówki szkolnej do dnia 20.12.2020.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację THORAX z siedzibą w Białymstoku ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok,  zawarte w formularzu rejestracyjnym, w celu dokonania zgłoszenia, do udziału w konferencji i konkursie wiedzy są gromadzone wyłącznie na potrzeby realizacji  konferencji i konkursu i nie będą przechowywane po jego zakończeniu, czyli do dnia dostawy certyfikatów i nagród do 20.12.2020 roku
 2. Dane osobowe osób nieletnich nie są pozyskiwane i przetwarzane.