Skip to contentKonferencja uczniowska
Wybieram zdrowie

on-line 29 listopada 2021

Konkurs plastyczny do podlaskich szkół podstawowych, z nagrodami ROZSTRZYGNIĘTY !!!

Temat konkursu plastycznego „WYBIERAM ZDROWIE”

Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami w postaci sprzętu elektronicznego oraz planszowych, rodzinnych gier edukacyjnych. 

Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony  w III grupach wiekowych: do lat 8, w grupie 9-12 lat oraz powyżej lat 13. 

  • Temat konkursu plastycznego: „Wybieram zdrowie” – dowolna interpretacja tematu promująca zdrowie, dobre nawyki, świadome decyzje prozdrowotne. 

    – malarstwo, rysunek;  technika dowolna, na papierze, płótnie, drewnie, płycie, szkle i innych powierzchniach płaskich; wymiar max.100cmX100cm

  • Wykonaj pracę, dowolną techniką na wskazany temat. 
  • Młodsze dzieci mogą tworzyć z rodzicami lub opiekunami
  • Zgłoś (rodzic, nauczyciel) pracę przez formularz do końca dnia 3.12.2021

Termin zgłaszania prac upływa 3.12.2021r o godzinie 23:59 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj: https://forms.gle/uocFTC1xZKFs5haM7 

Formularz wypełnia nauczyciel lub rodzic, opiekun prawny. 

Poza informacjami o szkole i o autorze należy opisać technikę i dodać 1 zdjęcie pracy. 

Rodzic, nauczyciel może zgłosić wielu autorów. Każdy autor może być zgłoszony tylko 1 raz w całym konkursie. 

Głosowanie będzie otwarte, publiczne. Formularz on-line będzie dostępny na stronie www.oncoweek.pl w dniach 4.12 do 5.12.2021 do godziny 19:00.  Decydują głosy internautów.

W każdej grupie nagrodzonych zostanie 5 najwyżej punktowanych prac. W przypadku remisu nagrodzonych osób będzie więcej, maksymalnie 10 prac w grupie wiekowej. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.oncoweek.pl dnia 5.12.2021 roku o godzinie 20:00. 

Dodatkowo spośród przesłanych, udostępnionych na ten cel prac, wolontariusze fundacji wybiorą 12, które utworzą kalendarz ścienny na 2022 rok, promujący Fundację Thorax, organizatora ONCOweek.

Kalendarze będą dystrybułowane do darczyńców i organizacji wspierających Fundację Thorax, m.in. Urząd Miasta Białystok, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białostockie Centrum Onkologii i wielu innych.

Wszystkie prace mogą wziąć również udział w Noworocznej Aukcji Charytatywnej organizowanej przez Fundację Thorax od dnia 31.12.2021.

Zbiórka środków z aukcji zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom będącym w chorobie nowotworowej zgłoszonym do programu „Młody, wielki bohater”. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Fundacji Thorax 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DZIĘKI WSPARCIU MIASTA BIAŁYSTOK, WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU OTRZYMAJĄ NAGRODY RZECZOWE.

GRATULUJEMY!!!

ZOBACZ WYNIKI KONKURSU!

 

Materiał edukacyjny skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych

Młodzieży szkół ponadpodstawowych, zapraszamy do wysłuchania krótkiej rozmowy dwóch przyjaciół,

dr n med. Mirosława Rybałtowskiego – Dyrektora Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

oraz

dr ds. nauk społecznych i bezpieczeństwa Piatra Baczara – Adiunkta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Temat:  „Sprawności fizyczna na co dzień”

a także materiału edukacyjnego kierowanego do młodzieży

pt.: „Dysregulacja emocji u młodzieży” opracowanie:

hab. n. med. Anna Mosiołek

Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ewelina Naumnik Fundacja profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób klatki piersiowej THORAX.

Materiał będzie dostępny publicznie od dnia 29.11.2021 od godziny 9:00 na kanale Fundacji Thorax i może być udostępniany podczas lekcji wychowawczych lub wskazany uczniom do zapoznania się w dowolnym czasie.

https://youtube.com/playlist?list=PLO9ridw4zPyGiU9DGX4S9c0uU2g6uJfaG

Spotkanie edukacyjne dedykowane rodzicom i nauczycielom dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej pt.:

 „Aktywności wyciszające i ćwiczenia oddechowe dla dzieci i młodzieży. Spojrzenie sensomotoryczne”

29.11.2021, godzina 15:00 spotkanie na na platformie TEAMS

mgr Joanną Krysiak z FAMIGA w Krakowie, specjalistka ds. integracji sensorycznej

Program
konferencji
29 listopada
(poniedziałek)

godz. 9:00 – udostępnienie materiału edukacyjnego  do uczniów szkół ponadpodstawowych

godz. 9:00 – przypomnienie o konkursie plastycznym –  do uczniów szkół podstawowych, wszystkie klasy.

godz. 15:00 – spotkanie edukacyjne dedykowane rodzicom i nauczycielom dzieci wszystkich klas szkoły podstawowej pt.: Aktywności wyciszające i ćwiczenia oddechowe dla dzieci i młodzieży. Spojrzenie sensomotoryczne”

 

Zapraszamy do udziału!