Skip to content

Konferencja uczniowska
Wybieram zdrowie

Białystok, 2 grudnia 2019 (poniedziałek)

Chcesz dołączyć do naszego wydarzenia?

Zarejestruj się!

Wybieram zdrowie

Konferencja dedykowana jest uczniom klas 6, 7 i 8 białostockich szkół podstawowych.

2 grudnia 2019
Aula Magna, Pałac Branickich, ul. Kilińskiego 1

Zapraszamy do udziału!

Tegoroczna Konferencja ma na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez wzmacnianie świadomości zagrożeń wynikających z palenia nikotyny, w tym e-papierosów, rozpoznawania zagrożeń środowiskowych i społecznych dla zdrowia młodego człowieka oraz szerzenie wiedzy na temat konsekwencji złych nawyków w codziennym życiu.

Konferencja składa się z części wykładowej oraz części praktycznej, podczas której zgromadzeni uczniowie będą mogli obserwować zmagania dwóch wyśmienitych drużyn w debacie oxfordzkiej Ekonomiczne i zdrowotne powody, dla których nie warto palić, papierosów i e-papierosów? Które argumenty mają większy wpływ na decyzje młodego człowieka? oraz dopingować zespołom biorącym udział w młodzieżowym konkursie filmowym Jestem Sobą, nie palę.

Program
konferencji
2 grudnia
(poniedziałek)

Organizatordocenia zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie i udział młodych ludzi w Wydarzeniu. W związku z tym wszyscy zgłoszeni uczestnicy czynni i bierni, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w Konferencji i jako Wolontariusze Fundacji THORAX za zaangażowanie i wkład w promocję zdrowego stylu życia.

Wszystkie szkoły zainteresowane uczestnictwem w Konferencji proszone są rejestrację poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

09:30 – 09:50

Otwarcie spotkania dla młodzieży. Wykład inauguracyjny Dobre nawyki, dobre zdrowie.

09:50 – 10:20
Czynniki predykcyjne chorób nowotworowych … – spotkanie i wywiad z pacjentem onkologicznym.

10:20 – 10:30 – Przerwa

10:30 – 12:00
Debata oksfordzka Ekonomiczne i zdrowotne powody, dla których nie warto palić papierosów i e-papierosów.

12:00 – 12:15 – Przerwa

 

12:15 – 12:30
Rozstrzygnięcie debaty – wnioski. Nagrodzenie zwycięzców.

12:30 – 12:40
Omówienie konkursu filmowego Jestem sobą – nie palę. Główne założenia i cele.

12:40 – 12:50 – Zakończenie spotkania

Wykłady i debata

Bezpłatnie

Rejestracja jest obowiązkowa,
liczba miejsc jest limitowana.
Termin zgłaszania zespołów upływa
17 listopada 2019 roku.

Opiekun/nauczyciel zgłasza zespół (maks. 5 osób).

Szkoła/opiekun może zgłosić kilka zespołów.

Formularze zgód dla wszystkich uczestników, biernych i czynnych pozostają w posiadaniu opiekuna/nauczyciela zgłaszającego zespół. Prosimy przesłać skan podpisanego Załacznika nr 3 na adres email: biuro@fundacjathorax.pl z dopiskiem “ZGODY – SP nr X, imię i nazwisko Opiekuna”,  do dnia 29.11.2019 r.

Link z dostępem do filmu należy wkleić do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Zespołu, dostępnego pod linkiem (kliknij tutaj).

Poradnik publikacji filmiku, znajduje się pod tym linkiem (kliknij tutaj).

Uwaga! Wymagany komplet zgód rodzica/opiekuna prawnego.

Podczas Konferencji rozpoczynającej Wydarzenie ONCOweek, dnia 2 grudnia, z uwagi na wiele zapytań natury logistycznej i technicznej odbędzie się omówienie zasad Młodzieżowego Konkursu Filmowego Jestem sobą – nie palę.

Termin zgłaszania filmów decyzją organizatora został wydłużony do dnia 17 lutego 2020 r.

Zespoły, które już zgłosiły swoje filmy mogą zgłosić nowe lub pozostać przy już zgłoszonych. W tym wypadku nie ma potrzeby ponownej rejestracji Zespołu.
Rozstrzygniecie Konkursu filmowego odbędzie się 24 lutego w Aula Magna Pałacu Branickich ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku w godzinach 10:00-12:00. Profesjonalne Jury wyłoni najlepsze filmy.

Zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach w postaci bonów podarunkowych:

I KATEGORIA – ZA REALIZACJĘ
     1 miejsce – 600 zł
     2 miejsce – 400 zł
     3 miejsce – 300 zł
II KATEGORIA – ZA SCENARIUSZ
     1 miejsce – 600 zł
     2 miejsce – 400 zł
     3 miejsce – 300 zł

Zostanie przyznana Nagroda Publiczności – zwycięski film zostanie wybrany podczas głosowania na fanpage ONCOweek.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy z potwierdzeniem wypracowania 8 godzin wolontariatu na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia we współpracy z Fundacją THORAX. Filmy laureatów i wyróżnionych zespołów będą prezentowane w mediach społecznościowych oraz na stronach Organizatora.

Organizatorzy oczekują na spoty filmowe, które w ciekawy sposób przedstawią temat szkodliwości papierosów i e-papierosów z perspektywy uczniów szkół podstawowych oraz problem rozpoczynania palenia w młodym wieku, co wpływa negatywnie na zdrowie i zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym chorób nowotworowych.

  1. czas trwania spotu filmowego nie może przekraczać 3 minut;
  2. twórcy spotu filmowego mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki i style filmowe (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż , teledysk);
  3. muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w spocie filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich;
  4. dozwolona jest dowolna technika wykonania spotu filmowego przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, tablet;
  5. twórcy spotu filmowego mogą wykorzystać różnego rodzaju techniki grafiki komputerowej (np. animacje);
  6. spot filmowy powinien zostać zrealizowany w rozdzielczości 720p lub 1080p.

Młodzieżowy Konkurs Filmowy

Jestem sobą
nie palę

UWAGA! ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU z dnia 29.11.2019 r. Więcej informacji w regulaminie.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu związanego z tytułem konkursu w dowolnej technice. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Zostaną wyłonieni i nagrodzeni laureaci za zdobycie 1,2,3 miejsca. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.